เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2330/21 
กรมสรรพากรโจทก์
ม.ล.ปีหรือนายปีย์ มาลากุลจำเลย
เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดค้างชำระค่าอากรแสตมป์และเงินเพิ่ม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องค้ำประกัน,หุ้นส่วนจำกัด,หุ้นส่วนผู้จัดการ,พยานหลักฐาน,หน้าที่นำสืบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดค้างชำระค่าอากรแสตมป์และเงินเพิ่มอยู่ก่อน หุ้นส่วนผู้จัดการไปต่างประเทศ แม้เจ้าพนักงานแจ้งให้ห้างชำระอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มภายหลังการค้ำประกันโดยใบผ่านภาษีอากร ต้องถือว่าหุ้นส่วน ผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกับห้างหุ้นส่วนและผิดนัดด้วยผู้ค้ำประกันต้องรับผิด โดย เจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามผู้ค้ำประกันอีก
ค้ำประกันผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยใบผ่านภาษีอากรประเภทเดิน ทางหลายครั้งหมายความว่า เมื่อผู้เดินทางออกเดินทางไปแล้วไม่กลับเข้ามา ในประเทศภายใน 180 วัน นับแต่วันออกใบผ่านภาษีอากร ผู้ค้ำประกันยอม รับผิดไม่ใช่แม้กลับเข้ามาในกำหนดผู้ค้ำประกันก็ยังรับผิด เมื่อผู้เดินทางออก ไปต่างประเทศแล้ว เป็นหน้าที่ผู้ค้ำประกันนำสืบว่าผู้นั้นกลับเข้ามาในประเทศ ภายในกำหนด 180 วันนั้น ถ้าฟังไม่ได้ ผู้ค้ำประกันต้องรับผิด
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021