เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่910/21 
หจก.ชีวินยนต์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การประเมินภาษีเงินได้ร้อยละ 2 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือ
ยอดขายก่อนหักรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เมื่อโจทก์ไม่นำบัญชีหรือพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานประเมินไต่สวนตามหมายเรียก เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ร้อยละ 2 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าได้ตาม ม.7 (1)แห่งประมวลรัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021