เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่894/21 
บจ.เอื้อวิทยาพาณิชย์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การประเมินของพนักงานที่ให้โจทก์เสียภาษีในเงินส่วนนี้ไม่มีผลบังคับ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์รับเงินค่าจ้างสร้างทางหลวงมาล่วงหน้า 6,985,200 บาทเมื่อโจทก์อุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วโจทก์เลิกสัญญาและคืนเงินนี้แก่ผู้ว่าจ้างไป 3,053,120 บาทคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อนคืนเงินจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายจะเพิกถอนไม่ได้ แต่เมื่อโจทก์คืนเงินไปดังกล่าวแล้วโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าในส่วนนี้ การประเมินของพนักงานที่ให้โจทก์เสียภาษีในเงินส่วนนี้ไม่มีผลบังคับ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021