เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่795/21 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การเสียภาษีการค้าโดยถือการนำเข้าเป็นการขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
บริษัทโจทก์สั่งซื้อเส้นด้ายใยประดิษฐ์เข้ามาจากต่างประเทศ ใช้เย็บถุงกระดาษบรรจุผงซีเมนต์ซึ่งโจทก์ผลิตบรรจุถุงขาย มิได้นำเส้นด้ายนี้ไปขายไม่เป็นการสั่งเส้นด้ายเข้ามาผลิตปูนซีเมนต์ ไม่ว่าโจทก์จะขายโดยคำนวณต้นทุนรวมถุงด้วยหรือไม่ โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าโดยถือการนำเข้าเป็นการขายด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021