เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่701/21 
บจ.แสงอุทัยอุตสาหกรรมโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ลดภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
คำว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการแพทย์ต้องวินิจฉัยตามสภาพความเป็นจริงซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์แท้ๆ เช่นจานรูปไต การที่มีผู้เอาไปใช้อย่างอื่นผิดปกติวิสัยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จึงได้ลดภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกา
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021