เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่580/21 
บจ.ล็อกซ์เล่ย์(กรุงเทพ)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เงินที่นายจ้างออกชำระภาษีแทนลูกจ้างต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อ
คำนวณภาษี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เงินที่นายจ้างออกชำระภาษีแทนลูกจ้างต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษีตาม ป.รัษฎากร ม.40 (1) ครั้งเดียวแต่จะคำนวณซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง 17 ครั้ง ไม่ได้ นายจ้างอุทธรณ์การประเมินได้เช่นเดียวกับลูกจ้าง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021