เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่464/21 
กรมสรรพากรโจทก์
นายฟูก๊กต้ง โลสิงห์จำเลย
เรื่อง ถูกฟ้องให้ล้มละลายเพราะไม่ชำระค่าภาษี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องล้มละลายฯ,ประมวลรัษฎากร
เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ จำเลยไม่อุทธรณ์เมื่อจำเลยถูกฟ้องให้ล้มละลายเพราะไม่ชำระค่าภาษี จำเลยยกข้อต่อสู้ว่าเจ้าพนักงานประเมินภาษีไม่ถูกไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021