เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่398/21 
นางประไพ วิริยะพันธุ์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ขายที่ดินเพื่อการค้า ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ผู้ประกอบการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ขายที่ดินเพื่อการค้า ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ผู้ประกอบการค้าตาม ป.รัษฎากร ม.77 มีความหมายกว้างกว่า ป.พ.พ. ม.165 (1) รวมถึงการประกอบธุรกิจอื่นอีกด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021