เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่171/21 
กองมรดกนางปรุง ชื่นภักดีฯโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ค่าเช่าทรัพย์ที่เป็นมรดกเป็นดอกผลนิตินัย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ก่อนแบ่งมรดก ค่าเช่าทรัพย์ที่เป็นมรดกเป็นดอกผลนิตินัยซึ่งจะแบ่งกันภายหลัง ไม่ใช่ดอกผลที่ตกได้แก่ทายาททันทีผู้จัดการมรดก ฯลฯ ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ เจ้าพนักงานเรียกและผู้ถูกตรวจสอบได้รับหมายเรียกภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ถูกต้องตาม ป.รัษฎากร ม.19 เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้เสียภาษีเพิ่ม ชอบด้วย ม.20้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021