เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2649/20 
นางอิงอร จิรกิติหรือวงษ์โกวิทกับพวกโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ประมวลรัษฎากร
เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้และคณะกรรมการอุทธรณ์ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน โดยประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.24 กับให้โจทก์เสียเงินเพิ่มอีก 2 เท่าตาม ม.26 ศาลมีอำนาจแก้ไขเกี่ยวกับการเสียเงินเพิ่มได้ โจทก์ไม่จงใจหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้เสียทีเดียว แต่ประสงค์ผลักภาระให้แก่บริษัทเป็นผู้ชำระศาลให้โจทก์เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021