เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2537/20 
บจ.การไฟฟ้าบางละมุงโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การสั่งลวดเหล็กเข้ามาผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซื้อขาย,คู่ความ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์สั่งลวดเหล็กเข้ามาผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตขาย ไม่ใช่จ้างทำของ ไม่ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเทศบาลโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ ไม่ต้องฟ้องเจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021