เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2520/20 
นายเรวัติ มาศฉมาดลโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ลำดับตั๋วแต่ละปี และการเสียอากรมหรสพ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โรงภาพยนตร์เอาตั๋วออกขายโดยไม่เรียงลำดับตั๋วแต่ละปี จากเลขต่ำไปหาสูง เอาตั๋ว พ.ศ. 2516 มาขายใน พ.ศ. 2517 โดยไม่ เสียอากรมหรสพ กรมสรรพากรสั่งให้นำอากรมหรสพเงินเพิ่ม และ ภาษีเทศบาลไปชำระที่อำเภอได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021