เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2518/20 
บจ.ลีเวอร์บราเธอร์(ประเทศไทย)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภาษีเงินได้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยผู้เดียวในคดีขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภาษีเงินได้ ไม่ต้องฟ้องเจ้าพนักงานเหล่านั้นด้วย
นายจ้างต้องหักภาษีเงินได้ส่งภายใน 7 วันตาม ป.รัษฎากร ม.50, 52 ซึ่งตาม ม.60 ให้ถือภาษีที่ได้หักและนำส่งเป็นเงินได้ที่ได้รับ จึงต้องรวมกับเงินได้ของลูกจ้างในปีนั้นไม่เป็นการประเมินภาษีซ้ำซ้อน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021