เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1899-1901/20 
บจ.โรงงานใบชาไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ใบชาและชาผงที่โจทก์ผลิตจำหน่ายแก่องค์การคลัง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ใบชาและชาผงที่โจทก์ผลิตจำหน่ายแก่องค์การคลังสินค้าขายต่อไปยังผู้ซื้อซึ่งคัดเลือกแยกชนิดดีและไม่ดี อบ คั่ว บด ผสมสีและหัวเชื้อ แล้วผสมกับใบชาต่างประเทศจำหน่าย เป็นแต่การแต่งกลิ่น สีและรสให้เป็นที่นิยมและราคาสูงขึ้น ใบชาและชาผงที่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มมาแล้ว ไม่ใช่เพิ่งทำขึ้นภายหลังโจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้า
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021