เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1783/20 
นายโกวิท เมฆบุตรโจทก์
บจ.สยามประกับภัย(1970)จำเลย
เรื่อง ใบมอบอำนาจให้ฟ้องความคดีเดียว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อย ฯ,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร
ใบมอบอำนาจให้ฟ้องความคดีเดียว เป็นการกระทำครั้งเดียวไม่ใช่มอบอำนาจทั่วไป ปิดอากรแสตมป์ 5 บาท ข้อนี้เป็นปัญหาว่าศาลรับฟังพยานผิดกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่อ้างในศาลชั้นต้น จำเลยยกฎีกาได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021