เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1650/20 
กระทรวงกลาโหมโจทก์
นายนิวัธน์ ชัยมงคลกับพวกจำเลย
เรื่อง หนังสือสัญญาค้ำประกัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
หนังสือสัญญาค้ำประกัน ซึ่งเอกชนทำให้แก่ทางราชการ ผู้ค้ำประกันต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ไม่ได้รับยกเว้นอากรตาม ป.รัษฎากร ม.121 ถือว่าไม่มีเอกสารเป็นหลักฐานการค้ำประกันตาม ม.118 ศาลยกฟ้องสำหรับตัวผู้ค้ำประกัน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021