เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1633/20 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การยกเว้นภาษีการค้าฯ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซิเมนต์อันจะได้รับยกเว้นภาษีการค้าฯ ไม่รวมถึงรถแทรกเตอร์และเครื่องรุ่นที่โจทก์นำเข้ามาใช้เพื่อดันหินที่ระเบิดแล้วขนไปทำซิเมนต
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021