เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1536/20 
บจ.กรรณสูต เจเนอรัลแอสเซมหลีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์นำชิ้นส่วนเข้ามาเป็นวัตถุดิบประกอบรถยนต์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องลาภมิควรได้,ประมวลรัษฎากร
โจทก์นำชิ้นส่วนเข้ามาเป็นวัตถุดิบประกอบรถยนต์ มิได้ขายเป็นอะไหล่ ป.รัษฎากร ม.78 วรรค 2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 2) ถือว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า ซึ่งกฎหมายในขณะนั้นยกเว้นตาม ม.79ทวิ (1) จำเลยรับชำระภาษีโดยมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ว่าโจทก์ต้องเสียภาษีการค้าตาม ป.รัษฎากร จึงมิใช่ลาภมิควรได้ ไม่อยู่ในอายุความตาม ม.419
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021