เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1534/20 
บจ.กระดาษไทยสต๊อตต์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตสินค้าเพื่อขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องลาภมิควรได้,อายุความ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์นำสินค้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อขาย ไม่ถือว่าโจทก์มีรายรับจากการประกอบการค้า ไม่ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์เรียกคืนจากกรมสรรพากรได้ ไม่ใช้อายุความตาม ป.พ.พ. ม.419
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021