เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1524/20 
บจ.เอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยโจทก์
บจ.สากลสถาปัตย์จำเลย
เรื่อง การรับมอบอำนาจทำการแทน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคำให้การ,ฟ้องแย้ง,ประมวลรัษฎากร
คำให้การว่า ค.มีอำนาจทำการแทนโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่รับรอง และโจทก์มอบอำนาจฟ้องคดีใน บ.ฟ้องคดีหรือไม่จำเลยไม่รับรองไม่ถือเป็นคำรับว่าได้มอบอำนาจ เมื่อคู่ฉบับใบมอบอำนาจไม่ปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายต้องการ ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ไดรากฏว่าโจทก์ได้มาอย่างไร ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.40 (8) ไม่ใช่หน้าที่กรมสรรพากร จำเลยพิสูจน์ว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021