เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1106/20 
นายสิริ ประวาหะนาวินโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ค่าตอบแทนการวิ่งเต้นให้ได้ทำสัญญาเข้าลักษณะเป็นนายหน้าตาม
ป.รัษฎากร ม.77
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,เริ่มนับ,ประมวลรัษฎากร
ค่าตอบแทนการวิ่งเต้นให้ได้ทำสัญญาเข้าลักษณะเป็นนายหน้าตาม ป.รัษฎากร ม.77 ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้ตาม ม.40 (2) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินไม่เรียกมาสอบสวนภายใน 5 ปี ก็ไม่มีอำนาจออกหมายเรียกตาม ม.19, 20 แต่อายุความเรียกร้องให้ชำระค่าภาษีมีกำหนด 10 ปี นับแต่กำหนดยื่นรายการและชำระค่าภาษี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021