เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่897/20 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลกางยี เปรมยีโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง โควต้าการส่งออกข้าว และการเสียภาษีศุลกากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ห้างโจทก์ส่งข้าวสารไปขายต่างประเทศ โดยเสนอราคาที่โจทก์สอบถามจากโรงสี โรงสีขอโควต้าส่งออก นำเงินเข้าเสียภาษีศุลกากรและค่าพรีเมี่ยม ภาษีการค้า โจทก์ได้เงินจากผู้ซื้อเฉพาะส่วนที่เหลือจากที่โรงสีรับไป ดังนี้ โจทก์ไม่ใช่ผู้ที่ขายข้าวตามที่ผู้ซื้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมา โจทก์เป็น ผู้ประกอบการค้าประเภทนายหน้าต้องเสียภาษีการค้าตาม ป.รัษฎากร ไม่ใช่ผู้ส่งข้าวออกเอง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021