เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่869/20 
เรื่อง บริษัทโจทก์ผลิตน้ำอัดลม ซื้อน้ำเชื้อมาจากต่างประเทศเพื่อ ผลิตน้ำอัดลมขาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลาภมิควรได้,อายุความ,ประมวลรัษฎากร
บริษัทโจทก์ผลิตน้ำอัดลม ซื้อน้ำเชื้อมาจากต่างประเทศเพื่อ ผลิตน้ำอัดลมขาย ไม่ใช่ขายน้ำเชื้อ ไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าซึ่งต้องเสียภาษี การค้าตาม ม.77, 78 แห่ง ป.รัษฎากร ไม่ใช่การขายสินค้าตาม ม.79 ทวิ(3) โจทก์ชำระค่าภาษีการค้าและภาษีเทศบาลแก่อำเภอและศุลกากรซึ่ง เก็บแทนกรมสรรพากร ไม่ใช่เป็นการประเมินภาษีตาม ม.87 โจทก์ไม่ต้อง อุทธรณ์ก่อนก็ฟ้องเรียกเงินที่เสียภาษีเกินไปคืนได้ เงินภาษีนี้มิใช่จำเลยรับไป โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ไม่ใช่อายุความเรียกคืนฐานลาภมิควร ได้ตาม ป.พ.พ. ม.419
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021