เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่708/20 
นายประภา วงศ์อร่ามโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ การประเมินภาษีการค้าและภาษีเงินได้ไม่ถูก 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ความรับผิด,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ การประเมินภาษีการค้าและภาษีเงินได้ไม่ถูก โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลย ไม่ฟ้องคณะกรรมการประเมินก็ได้ค่าฤชาธรรมเนียมควรให้คู่ความฝ่ายใดรับผิด เป็นดุลพินิจที่ศาลพิจารณาตามเหตุสมควรและความสุจริตในการดำเนินคดี ไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายแพ้คดีส่วนใหญ่ เป็นฝ่ายรับผิด ศาลให้เป็นพับก็ได้โจทก์ซื้อที่ดินแทนบริษัทซึ่งเป็นคนต่างด้าว แล้วโอนให้บริษัทนั้นภายหลังโจทก์ไม่ได้รับเงินค่าที่ดิน การที่โจทก์มีชื่อในโฉนดไม่เป็นเหตุที่จะประเมินภาษีเงินได้จากโจทก์ โจทก์ไม่ได้แจ้งการขายที่ดินใน ภ.ง.ด. 9 โจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ไม่ถือว่าโจทก์ประกอบการค้าที่จะต้องเสียภาษีการค้าด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021