เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่597/20 
พนักงานอัยการโจทก์
บจ.บางแครามากับพวกจำเลย
เรื่อง การเข้าดูภาพยนตร์โดยไม่เสียอากรมหรสพ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
อนุญาตให้เข้าดูภาพยนตร์โดยไม่เสียอากรมหรสพ 225 คน คนละครั้ง รวม 225 ครั้ง เป็นความผิดหลายกระทงตาม ป.รัษฎากร ม.135, 142 ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2502 ม.63 ปรับ 225 กระทง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021