เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่273/20 
นางปนัตถ์ ปิยะอุยโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ขายที่ดินโดยไม่ได้แสดงรายการข้อ 14 แห่ง ภ.ง.ด. 9 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย,ตีความ,บทใกล้เคียง,คู่ความ,ประมวลรัษฎากร
ขายที่ดินโดยไม่ได้แสดงรายการข้อ 14 แห่ง ภ.ง.ด. 9 ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมีสภาพบังคับได้อย่างกฎหมายโจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฟ้องกรมสรรพากรให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า และภาษีเงินได้โดยไม่ฟ้องเจ้าพนักงานประเมินด้วยก็ได้ ซื้อที่ดินมาเพื่อตั้งโรงงาน โดยผู้ซื้อออกเงินแทนบริษัทไปก่อน แต่ต่อมาไม่ได้ใช้ตั้งโรงงาน จึงขายไปได้กำไรมากตามราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การค้าไม่ต้องเสียภาษีการค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021