เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่261/20 
บจ.ภาพยนตร์วอเนอร์ บราเดอร์(เอฟ.อี.)อินก์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีการค้า ไม่ใช่การประเมิน แต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าต้องเสียภาษีการค้า เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มตาม ป.รัษฎากร ม.89ทวิ ด้วย
ภาษีการค้าต้องชำระตาม ป.รัษฎากร ม.86, 86ทวิ ถ้าไม่ชำระก็ต้องเสียเงินเพิ่มตาม ม.89ทวิ เป็นเรื่องไม่เสียภาษีตามกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ม.31 เป็นเรื่องอุทธรณ์และทุเลาการบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ไม่ใช่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021