เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่211/20 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง สั่งปูนเม็ดเข้ามาผลิตปูนซิเมนต์ผงขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์สั่งปูนเม็ดเข้ามาผลิตปูนซิเมนต์ผงขาย โจทก์ไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าและขายสินค้าปูนเม็ด ไม่ต้องเสียภาษีการค้าในส่วนนี้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021