เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2857/19 
บจ.ภาพยนตร์ยูไนเต็ดอาร์ตีสโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเสียภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ประมวลรัษฎากร
โจทก์มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรฝ่ายสรรพากรโจทก์ฟ้องกรมสรรพากรจำเลยได้ ไม่ต้องฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ไม่เสียภาษีการค้าตามกำหนด โจทก์ต้องเสียเงินเพิ่มการที่กรมสรรพากรทุเลา การเสียภาษีให้ระหว่างอุทธรณ์ไม่ทำให้เงินเพิ่มที่ต้องเสียนั้นเปลี่ยนแปลง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021