เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1831/19 
นายสวัสดิ์ เหตระกูลโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ที่ดินปรับปรุงกับการเสียภาษีการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ซื้อที่ดินมาปรับปรุง ปลูกตึกแถว ตลาดกับแผงลอยเป็นการค้า หากำไร แม้ขายขาดทุนเพราะผิดพลาดประสบอุปสรรค ก็ต้องเสียภาษีการค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021