เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1808/19 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนของเก่าที่ชำรุด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เครื่องจักรของโจทก์นำเข้ามาผลิตสินค้านานแล้ว โจทก์นำส่วนประกอบเข้ามาอีกใช้แทนของเก่าที่ชำรุด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตาม ป.รัษฎากร ม.79ตรี (11) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจแบบแสดงรายการการค้า รับชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแม้กระทำแทนกรมสรรพากรก็ไม่ใช่ประเมินภาษีตาม ป.รัษฎากร ม.87 โจทก์ไม่ต้องอุทธรณ์ต่อกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ม.30 ก่อนฟ้อง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021