เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1508/19 
นายดวง ดีวาจินโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การจ่ายภาษีระหว่างสามี และภริยา กรณีที่แยกยื่น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ภริยาแยกยื่น ภ.ง.ด. ต่างหากจากสามี เจ้าพนักงานประเมินเรียกภริยาไปไต่สวนแล้วแจ้งการประเมินให้สามีเสียภาษีเพิ่ม โดยแบ่งส่วนของเงินได้ซึ่งสามีต้องรับผิดร่วมด้วย ดังนี้ เป็นการแจ้งให้สามีทราบมิใช่ตรวจสอบภาษีของสามี ไม่ต้องเรียกสามีไปไต่สวน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021