เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่810/19 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฎีกา,ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา,ประมวลรัษฎากร คำสั่งคำร้องที่
ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้รอการลงโทษ เป็นการแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซิเมนต์ผงที่โจทก์ขายให้แก่บริษัทในเครือของตน เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเป็นสินค้าอย่างอื่นขาย มิใช่สินค้าสำเร็จรูป จึงเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 1 การขายของชนิด 9 (ก) อัตราร้อยละ 1.5ของรายรับ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021