เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2571/18 
บจ.ธนบุรีประกอบรถยนต์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการประเมินแล้วฟ้องต่อศาลต่อไปนั้น เหตุผลในการอุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกัน จึงฟ้องคดีโดยอ้างเหตุเพิ่มเติมจากที่อุทธรณ์ไว้ก็ได้โจทก์ค้ารถยนต์ ไม่ใช่ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่สั่งเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ขาย การนำชิ้นส่วนเข้ามาไม่ถือเป็นขายสินค้าตาม ป.รัษฎากร ม.79ทวิ (1),(3) โจทก์นำชิ้นส่วนของรถยนต์เข้ามา โดยได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรแล้วประกอบรถยนต์ขาย มิใช่นำรถยนต์เข้ามาโดยยกเว้นภาษีศุลกากรโจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้ารถยนต์ที่ขายได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021