เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2471/18 
นางบาง เล็กคณาโจทก์
นายเจริญ อาทรธรรมกุลจำเลย
เรื่อง ความผิดฐานไม่ออกใบรับตาม ป.รัษฎากร ม.105 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้เสียหาย,ประมวลรัษฎากร
ความผิดฐานไม่ออกใบรับตาม ป.รัษฎากร ม.105 กับฐานไม่ออกใบรับ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตาม ม.106 อัยการเท่านั้นฟ้องได้เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้อง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021