เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2223/18 
บจ.สุรามหาคุณนายทินกร โปษยานนท์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของบริษัทนิติบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนิติบุคคล,ผู้แทน,ประมวลรัษฎากร
ยามของบริษัทนิติบุคคลรับหนังสือคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินตามหน้าที่เมื่อ 27 สิงหาคม แต่หนังสือนี้ถึงมือเสมียนและที่ปรึกษากฎหมายเมื่อวันที่ 1 กันยายน ถือว่าบริษัทรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่27 สิงหาคม บริษัทฟ้องคดีวันที่ 30 กันยายนจึงเกิน 30 วัน ต้องห้ามตาม ป.รัษฎากร ม.30(2)
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021