เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1883/18 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลยูไนเต็ดเอนเตอร์ไพรส์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การคำนวณภาษีการค้าคิดจากราคาสินค้าที่หักส่วนลดแล้วอันเป็นราคา
ที่แท้จริง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การคำนวณภาษีการค้าคิดจากราคาสินค้าที่หักส่วนลดแล้วอันเป็นราคาที่แท้จริง ซึ่งเป็นราคาตลาดและราคา ซี.ไอ.เอฟ. ที่ถูกต้อง จะประเมินราคาโดยอาศัยราคาก่อนหักส่วนลดไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021