เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1335/18 
หจก.ลิ้มคิมยู้โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
สั่งปุ๋ยเข้ามาเป็นลัง แล้วมาแบ่งใส่กระป๋องขายใช้ชื่อสลากรอยตราเดิม กับเติมตราและชื่อผู้สั่งเข้ามาว่าผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวไม่เป็นการผลิตอันจะต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิต
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021