เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 971/18 
บจ.ธานีอุตสาหกรรม โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การชำระภาษีการค้า ตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ซื้อลวดขนาดใหญ่ นำมาผ่านกรรมวิธี 4 ขั้นตอน แปรสภาพสินค้าจากลวดเหล็กขนาดใหญ่ เป็นลวดสังกะสีลวดหนามและตะปู จึงเป็นการผลิตตามความหมายของมาตรา 77 ประมวลรัษฎากร แม้บริษัทผู้ผลิตลวดในต่างประเทศจะได้เสียภาษีการค้าไปชั้นหนึ่งแล้วก็ตาม หรือโจทก์ได้เสียภาษีการค้าในกรณีนำลวดเหล็กเข้ามาในประเทศไปแล้วก็ตาม ก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละคนและแต่ละกรณีไป เมื่อโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าซึ่งต้องเสียภาษีการค้าด้วยแล้ว โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องชำระภาษีการค้าตามนั้น จะอ้างว่าขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเป็นการเสียภาษีซ้อนหาได้ไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021