เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 632/18 
พนักงานอัยการโจทก์
นายเชิดชัย เจียรวนนท์จำเลย
เรื่อง การหลีกเลี่ยงภาษีการค้าขาออกโดยแจ้งความเท็จ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบรรยายฟ้อง,ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา,ประมวลรัษฎากร
บรรยายฟ้องว่าจำเลยร่วมกับบริษัท "หลีกเลี่ยงภาษีการค้าสำหรับสินค้าขาออกโดยแจ้งข้อความเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากร" ดังนี้เป็นฟ้องที่ยืนยันอยู่ในตัวว่าได้กระทำโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ หรือจงใจแจ้งความเท็จ เป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37
ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาข้อกำหนดโทษและให้รอการลงโทษ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ป.ว.อ.มาตรา 218
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021