เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 437/18 
นายแก้ว ณรงค์เดชกุลโจทก์
นายเยื่ยม ถาวรจำเลย
เรื่อง ที่ดินไม่มี ส.ค.1 บังคับให้โอนโดยส่งมอบการครอบครอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครอบครอง,โอน,คำท้า,ประมวลกฎหมายที่ดิน,ประมวลรัษฎากร
ที่ดินไม่มี ส.ค.1 บังคับให้โอนโดยส่งมอบการครอบครองได้หนังสือซื้อขายจึงสมบูรณ์ ส่วนอากรแสตมป์ ถ้ามิได้ปิด ก็เป็นแต่อ้างเป็นพยานไม่ได้เท่านั้น คำท้าว่าเอกสารสมบูรณ์หรือไม่ จึงต้องฟังว่าสมบูรณ์
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021