เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 78/18 
หจก.โพธิพานิชโจทก์
หจก.พินิจสถาปัตย์กับพวกจำเลย
เรื่อง ศาลชั้นต้นอายัดเงินของจำเลยตาม ป.ว.พ.มาตรา 254 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีการชั่วคราว,ระงับ
ศาลชั้นต้นอายัดเงินของจำเลยตาม ป.ว.พ.มาตรา 254 (1)แล้วเปลี่ยนเป็นให้ อ.ทำสัญญาค้ำประกันเงินที่จะถูกอายัดต่อศาลชั้นต้น ต่อมาศาลชั้นต้นยกฟ้อง วิธีการชั่วคราวระงับไป ตามมาตรา 260 (3) คดีอยู่ระหว่างโจทก์ฎีกา อ.ขอรับโฉนดที่วางไว้คืนได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021