เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 41/18 
บจ.ปูนซิเมนต์ไทยโจทก์
กรมศุลกากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องลาภมิควรได้,พิพากษาไม่เกินคำฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
จำเลยเรียกเก็บภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจำเลยมีสิทธิประเมินได้ มิใช่ไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย โจทก์อ้างว่าจำต้องเสียเงินเพราะจำเลยไม่ยอมปล่อยของจากศุลกากรไม่ได้ โจทก์ไม่อุทธรณ์การประเมินก่อนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้จะไม่ยกขึ้นต่อสู้ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021