เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2744/17 
นายเยี่ยมยง สุรกิจบรรหารโจทก์
นายอาหมาด ไมยะเด็นจำเลย
เรื่อง จำเลยทำหนังสือสัญญาขายที่ดินมือเปล่าให้ผู้มีชื่อไปแล้ว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพยาน,ประมวลรัษฎากร
จำเลยทำหนังสือสัญญาขายที่ดินมือเปล่าให้ผู้มีชื่อไปแล้ว ต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินนั้นและครอบครองตลอดมา หนังสือสัญญาขายที่ดินของจำเลย เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าจำเลยสละการครอบครองที่พิพาทแล้วเท่านั้น เอกสารเช่นนี้ประมวลรัษฎากรหาได้กำหนดให้ปิดอากรแสตมป์ไม่แม้ไม่ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังไว้เป็นพยานหลักฐานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021