เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2390/17 
กรมสรรพากรโจทก์
นายฮุ้ยจิงหรือฮุยจิงหรือจิง แซ่โค้วจำเลย
เรื่อง ใบเสร็จตัวจริง ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวและการเสียอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
จำเลยในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงินในการรับเงินจากบริษัท พ.ใบเสร็จมีข้อความระบุว่าเป็นใบเสร็จรับเงินชั่วคราวใบเสร็จตัวจริง จะส่งมาภายหลังเมื่อจำเลยส่งมอบเงินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ออกใบเสร็จตัวจริงส่งมาให้บริษัท พ.ภายใน 3 วันต่อมา โดยปิดแสตมป์บริบูรณ์ จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชำระเงินอากร และเงินเพิ่มอากรสำหรับใบรับเงินชั่วคราวอีก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021