เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 498/17 
นายวรวิทย์ สุริยมงคลโจทก์
พันตำรวจเอกเลื่อน กฤษณามระกับพวกจำเลย
เรื่อง เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีการค้าที่โจทก์ต้องชำระ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,อำนาจฟ้อง
เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีการค้าที่โจทก์ต้องชำระแล้วได้แจ้งการประเมินไปยังโจทก์โดยนำไปส่งที่บ้านแต่ไม่พบโจทก์ จึงส่งให้คนในบ้านโจทก์รับแทน ต่อมาโจทก์ได้รับกับเจ้าพนักงานว่าโจทก์ได้ทราบการประเมินตามที่เจ้าพนักงานได้แจ้งไปแล้ว จึงต้องฟังว่า โจทก์ไดรับแจ้งการประเมินแล้วตั้งแต่วันที่รับกับเจ้าพนักงาน โจทก์ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนด 30วัน เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 30 แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ ก็หามีผลให้อุทธรณ์นั้นกลายเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาไม่ เท่ากับโจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคำมาฟ้อง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021