เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2913/16 
หจก.เนชั่นแนลล ฟาร์มาเกิลฯโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง หลอดแก้วบรรจุตัวยานั้นอยู่ในสภาพที่อาจอุปโภคได้ทันทีโดยไม่จำต้อง
เปลี่ยนหรือดัดแปลงอย่างใด
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
หลอดแก้วบรรจุตัวยานั้นอยู่ในสภาพที่อาจอุปโภคได้ทันทีโดยไม่จำต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลงอย่างใด การตัดและการเชื่อมปากหลอดแก้วในการบรรจุยา หาใช่เป็นการเปลี่ยนสภาพหลอดแก้วให้เป็นอื่นไปไม่ จึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป
ตัวยาผงซึ่งอาจใช้หรือรับประทานได้ทันที ตามขนาดที่กำหนดไว้แม้ประชาชนจะต้องซื้อภายหลังที่ทำเป็นเม็ดหรือละลายเป็นยาฉีดแล้วและในการทำยาผงให้เป็นเม็ดจะต้องผสมสิ่งอื่น เพื่อให้มีความเหนียว ทำให้ตัวยาเกาะแน่น หรือในการกระทำยาฉีดต้องเอายาผงไปละลายน้ำก่อนก็ตาม ก็หาได้ทำให้ยาผงนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ ประชาชนและแพทย์ผู้ใช้ยาผงนั้นกับคนไข้อาจผสมหรือละลายยาผงนั้นเพื่อความสะดวกในการอุปโภคและบริโภคเองได้ และแม้ไม่ผสมกับสิ่งอื่น หรือละลายน้ำก็ยังอยู่ในสภาพที่อาจอุปโภคและบริโภคได้ทันที จะต้องถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นกัน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021