เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1517/16 
นายบุญช่วย รุดดิษฐ์โจทก์
นายเกษม รุดดิษฐ์จำเลย
เรื่อง โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ 40,000 บาท 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบฯ,บริวาร,ประเด็น,พิพากษาไม่เกินคำขอ
ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ 40,000 บาท จำเลยให้การว่าไม่เคยทำหนังสือสัญญากู้ยืม และรับเงินกู้ไปจากโจทก์ปรากฏแก่ศาลอุทธรณ์ว่าสัญญากู้ยืมที่โจทก์นำมาฟ้องปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ศาลอุทธรณ์ย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือได้ แม้เรื่องนี้คู่ความมิได้ยกขึ้นว่ากัน มาแต่ศาลชั้นต้นก็เป็นเรื่องที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้โดยเฉพาะศาลอุทธรณ์จึงยกขึ้นได้เอง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021