เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1245/15 
พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาโจทก์
นายบุญจันทร์ อินทนิลจำเลย
เรื่อง การถอนฟ้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องถอนฟ้อง
ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วได้ถอนฟ้องเสีย การถอนฟ้องนี้จะตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ต่อเมื่อเป็นการถอนฟ้องไปเป็นการเด็ดขาด ถ้าถอนฟ้องเพื่อจะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ เมื่อพนักงานอัยการฟ้องจำเลยในคดีเรื่องเดียวกันนั้น ไม่เป็นการถอนฟ้องตามความหมายแห่ง ป.วิ. อาญา มาตรา 36 (3) พนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องคดีนั้นใหม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021