เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 309/14 
นายหอม สังข์ศิริโจทก์
นายชม บุญลักษณ์จำเลย
เรื่อง สัญญากู้เงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,ประมวลรัษฎากร,แถลงการณ
สัญญากู้เงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 จะใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้นั้นเมื่อผู้กู้รับว่าได้กู้เงินไปตามสัญญาจริง ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญากู้เป็นหลักฐานในคดี ศาลพิพากษาให้ผู้กู้ชำระเงินแก่ผู้ให้กู้ได้
การขอแถลงการณ์ด้วยปากในชั้นฎีกา ต้องขอมาในคำฟ้องฎีกาหรือคำแก้ฎีกา
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021